Goodtech Årsrapport 2014

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
Goodtech er den ledende automatiserings- og elektroleverandøren og den største prosessmontasje-entreprenøren i Norden. De prioriterte bransjene er energi, olje & gass, industri og bygg og offentlig sektor.

Goodtech er en ledende leverandør av løsninger til energibransjen i Norge og Sverige. I Norge er selskapet en etablert leverandør innen automatisering og industriell IT til olje- og gassindustrien, og leverer også ingeniørtjenester til dette markedet.

Goodtech er en ledende leverandør av automatisering og industriell IT, ingeniørtjenester og service, drift og vedlikehold til industrien i Norge, samt til visse industrisegmenter i Sverige.

Goodtech er også en av de ledende leverandørene av automatisering og industriell IT, installasjon og elektro og kraftteknikk til bygg og offentlig sektor i Sverige.

Fremtidsutsikter
Energi – det pågår store investeringer innen energibransjen, noe som forventes å vedvare i mange år fremover.
Olje og gass - selv om det er vesentlig mindre investeringer i denne bransjen enn de seneste årene ser Goodtech gode muligheter til å komme mer inn i denne bransjen med sine kostnadseffektive løsninger.
Industri – deler av industrien sliter, mens andre deler investerer for å bli konkurransedyktig. Automatisering er en nøkkelinvestering.
Bygg og offentlig sektor – det forventes jevn vekst innen denne bransjen i årene fremover.

Strategi
Goodtech Projects & Services skal sikre fremtidig lønnsomhet gjennom:

  • kontrollert vekst, først og fremst organisk
  • økt prosjektkoordinering og forbedret prosjektstyring
  • selektering av markedssegmenter og anbud
  • gjenbruk av eksisterende og utprøvde løsninger
  • inngå strategiske innkjøpsavtaler med hovedleverandører

Goodtech Projects & Services skal skape vekst gjennom:

  • reduserte kostnader og dermed økt konkurransekraft => større markedsandeler
  • benytte utviklede standardløsninger i prosjektene
  • rekruttering av nøkkelkompetanse
  • bli en ettertraktet arbeidsgiver i bransjen
  • redusere administrative kostnader