Goodtech Årsrapport 2014

Projects & Services

Forretningsområdet Projects & Services leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, elektro og kraftteknikk til nordisk industri og offentlig sektor. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.

 

Året 2014

  • Etablerte Goodtech Power som en felles satsing for alle kraftavdelingene i konsernet
  • Inngåelse av mange nye kontrakter til kraftbransjen både i Sverige og Norge
  • Prosjektet MAX IV tildelt prisen for Beste fremtidsprosjekt på byggmessen MIPIM i Cannes. Goodtech bidro med en 190 MSEK leveranse til dette prosjektet
  • Inngåelse av mange nye industriprosjekter både i Norge og Sverige
 
Nøkkeltall

alt

Beskrivelse av virksomheten
Goodtech er en av Nordens ledende leverandører innen automatisering, elektro, kraftsystemer og prosessmontasje. Som systemleverandør er Goodtech fabrikatuavhengig, og kan dermed imøtekomme kundens krav til valg av utstyr som leveres.

Med bred kompetanse og erfaring fra store prosjekter kan Goodtech tilby et bredt spekter av tjenester som dekker hele prosessen fra forstudier til idriftsettelser av store installasjoner og anlegg, samt service og drift av anleggene.

 
 
Viktige prosjekter i 2014
alt    

LKAB i Narvik 
Goodtech leverer tekniske systemer innen kraftforsyning og automatisering til gruveselskapet LKABs utskipningshavn for jernmalm i Narvik. Oppdraget omfatter prosjektering, konstruksjon, programmering av PLS- og SCADA-system, mellomspenningstavler, transformatorer, 690V og 400V lavspenningstavler, frekvensomformere, installasjon, testing og idriftsettelse av anlegget.  

Kontraktsverdi: ca 80 MNOK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Skanska og LKAB

 

alt

alt

Babcock & Wilcox Völund, Peterborough i England 
Med ansvar for elektro og instrumentering er Goodtech en betydelig leverandør ved oppføringen av den nye avfallsforbrenningsovnen, med tilhørende turbin og røykgassrensing, i Peterborough. Oppdraget omfatter en kompleks leveranse av MV-fordelingstavler, transformatorer, lavspenningstavler, frekvensomformere, dieselgenerator og instrumentering. I tillegg inngår alt fra konstruksjon, installasjon og dokumentasjon til idriftsettelse.

Kontraktsverdi: ca 35 MSEK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Babcock & Wilocox Völund

 

alt

alt

Fäbodliden Vindpark
Goodtech bygger en komplett 130/33kV mottaksstasjon i tilknytning til den nye vindparken i Fäbodliden utenfor Vindeln i Västerbotten kommune i Sverige.  Oppdraget er en totalentreprise med ansvar for prosjektledelse, konstruksjon, montasje, testing og idriftsettelse av blant annet fordelingstavler, 80 MVA transformator og kontrollutstyr. Den nye vindparken omfatter totalt 24 turbiner som skal levere en effekt på cirka 80 MW.

Kontraktsverdi: ca 25 MSEK
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Skanska og Jemtska

  alt
alt

Hydro, Karmøy
Goodtech leverer elektro- og automasjonstavler til Hydros anlegg på Karmøy. Leveransen er delt inn i tre faser, og omfatter totalt 288 elektroskap med motorstyringer og 288 automasjonsskap med PLS- og HMI-panel for styring av hver enkelt celle. Det nye utstyret vil bidra til enklere drift og en mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

Kontraktsverdi: ca 35 MNOK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Hydro, Karmøy

  alt
alt

Karolinska Skolan i Örebro
Goodtech er ansvarlig for alle el- og kraftinstallasjoner i forbindelse med at Futurum Fastigheter i Örebro AB bygger om Karolinska skolan i Örebro. Prosjektet drives i samvirkeformen partnering med byggherren NCC og i Goodtechs oppdrag inngår demontering av eksisterende installasjoner og installasjon av nye tekniske systemer for kraft, belysning, innbrudd, adgangskontroll, brann- og rømningsalarm.

Kontraktsverdi: ca 30 MSEK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: NCC

  alt
alt