Goodtech Årsrapport 2014

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
Goodtech er en av Skandinavias største systemuavhengige løsningsleverandører til industrien.

I 2014 har Goodtech Solutions befestet markedsposisjonen innenfor virksomhetsområdene produksjonslinjer og høylager. For bulk- og pakkemaskiner er markedsposisjonen styrket fra 2013, mens virksomheten innen ingeniørtjenester ligger på samme nivå som for 2013.

Fremtidsutsikter
Skandinavisk industri har et relativt høyt kostnadsnivå og investering i automatisering og robotteknologi er nødvendig for å opprettholde effektivitet, lønnsomhet og konkurransekraft.

I 2014 opplevde vi at deler skandinavisk industri vegret å investere på grunn av sviktende markeder, noe som resulterte i utsettelse av investeringer og sviktende ordreinngang. Samtidig opplevede vi større investeringsaktivitet på våre produkter og tjenester innen bulk og pakkemaskiner. Signalene fra deler av våre markeder er fortsatt varierende, men vekstpotensialet i industrisegmentene er godt. Særlig innen farmasi, næringsmiddelindustrien og bilindustrien ser vi gode muligheter fremover.

Nye markeder er bearbeidet gjennom nye partnere i Europa, Skandinavia og Sør-Amerika. Det er forventet at disse markedene vil bidra positivt i årene som kommer.

Strategi
Goodtech Solutions skal sikre fremtidig lønnsomhet og vekst gjennom:

  • Kompetanseutvikling med spesielt fokus på forbedring av våre kvalitetssystemer samt prosjektgjennomføring
  • Produkt- og teknologiutvikling
  • Rekruttering gjennom organisk vekst og oppkjøp
  • Utvidet tilbud av serviceavtaler og ettermarkedstjenester
  • Standardisering, produktifisering og kommersialisering av løsninger og produkter
  • Partnerutvikling samt rekruttering av nye partnere i utvalgte geografiske områder
  • Målrettet markedsføring og kommunikasjon