Goodtech Årsrapport 2014

Solutions

Forretningsområdet Solutions leverer ingeniørtjenester, automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, og til utvalgte kunder og bransjer internasjonalt.

 

 Året 2014

  • Bedret drift i Solutions i 2014 etter gjennomført turn-around
  • Økt salgs- og markedsinnsats har gitt økt ordreinngang mot slutten av året
  • Vunnet flere viktige kontrakter innen høylager, produksjonslinjer og emballasje
  • Virksomheten i Göteborg ble solgt
  • Goodtech Solutions AB og Goodtech Solutions Manufacturing AB ble ISO-sertifisert

 

Nøkkeltall

alt

Solutions viser bedring sammenlignet med året før, men oppnår ikke positiv EBITDA i 2014 grunnet negativt bidrag fra virksomheten i Göteborg som ble solgt i oktober, samt prosjektnedskrivninger i den svenske virksomheten.

Solutions har gjennomført en rekke forbedringstiltak i løpet av de to siste årene, og har fortsatt fokus på forbedring av kvalitets- og prosjektmetodikk, styrking av prosjektorganisasjonen og ressursutnyttelse.

Beskrivelse av virksomheten
Goodtech leverer egenutviklede teknologier og løsninger innen industriautomatisering, robotceller, produksjonslinjer, spesialmaskiner, testrigger, materialhåndtering, høylager og logistikk som effektiviserer produksjonsprosesser og minimerer behovet for manuell håndtering.

Goodtech er en betydelig leverandør av industriteknologi i Norden. Kundene er ledende produsenter av næringsmidler, legemidler, trevirke, kjøretøy og gjødsel, i tillegg til internasjonale produksjonsbedrifter. Se film.

 

Viktige prosjekter i 2014
alt

Husqvarna, Sarpsborg
Goodtech har levert en helautomatisk monteringslinje for motorsagsverd til Husqvarnas fabrikk i Sarpsborg. Linjen er konstruert for å kunne håndtere inntil 60 ulike produkter. Hvert produkt består av 20 ulike momenter som skal monteres med svært små toleranser. Prosjektet var en systemleveranse som omfattet alt fra konstruksjon til installasjon og igangkjøring.    

Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: Husqvarna, Sarpsborg 

  alt
alt

Plastal, Göteborg
Goodtech har levert et komplett kranlager med tilhørende transportsystem til Plastal i Göteborg, som produserer støtfangere til personbiler. Bilindustrien stiller strenge krav til sine leverandører, og hos Plastal tilpasses produksjonen til bilprodusentens produksjon slik at bil og støtfanger produseres samtidig. Med økt lagringskapasitet har fabrikken full kontroll på sine leveranser.

Kontraktsverdi: 14,3 MSEK
Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: Plastal, Göteborg  
  alt
alt

AstraZeneca, Gärtuna
Goodtech leverte flere prosjekter til AstraZeneca i 2014, blant annet en nyutviklet lokkavskruer som håndterer tabletter som kommer i retur, for eksempel på grunn av feilmerket emballasje (bokser). Maskinen fjerner (skrur av) lokket på boksene og tømmer ut innholdet. Deretter separeres boks, innhold (tabletter) og lokk. Maskinen er helautomatisk og håndterer alle produktstørrelser.

Kontraktsverdica 1.1 MNOK
Ferdigstillelse: 2014
OppdragsgiverAstraZeneca
  alt

alt

Havsbrún, Færøyene
Goodtech har levert et nytt, helautomatisk anlegg for fylling av fiskefôr i storsekker til Havsbrún - Færøyenes ledende produsent av fiskemel, fiskeolje og fiskefôr. Anlegget er av typen Portabulk® Net Weight Filling (NWF) System. Leveransen omfattet all mekanisk og elektrisk konstruksjon, prosjektledelse, installasjon og idriftsettelse.

Ferdigstillelse: 2014
OppdragsgiverHavsbrún, Færøyene
  alt