Goodtech Årsrapport 2014

Infra

Forretningsområdet Infra leverer kvalifiserte tekniske løsninger og tjenester innen elkraft, signal, tele, BEST og tunnelinstallasjoner til jernbane og tunnelbane på det nordiske markedet.

 

Året 2014

  • Vant våre første oppdrag for Jernbaneverket i Norge i samarbeid med Vete Signaltjenester AS
  • Virksomheten fortsetter å ekspandere, samtidig som vi øker antall egenproduserte timer i prosjektene
  • Stor fremgang hos Stockholm Lokaltrafik (SL) – vunnet flere prosjekter
  • Vant to store prosjekter i Sverige, Strängnäs-Härad og Stenkumla-Dunsjö

 

Nøkkeltall

alt
 

Beskrivelse av virksomheten
Goodtech har spesialkompetanse innen hele BEST-området (Bane, El, Signal, Tele), og egne ressurser innen prosjektledelse, prosjektering, montasje, samt kvalitet, miljø og logistikk. I tillegg har konsernet et stort antall elektrikere med opplæring i arbeid på jernbane, og egne verksteder som sikrer kostnadseffektive leveranser av komplette skap, kiosker og teknikkhus med høy kvalitet.

Goodtech leverer alt fra prosjekteringer til samvirkeprosjekter og totalentrepriser.

 
Viktige prosjekter i 2014
alt    

Stenkumla-Dunsjö
Stenkumla-Dunsjö er en del av jernbanestrekningen Hallsberg-Degerön på godstoglinjen som går gjennom Bergslagen. Utbygging til dobbeltspor gjør at flere tog kan trafikkere strekningen, transport- og reisetiden reduseres og punktligheten økes. I tillegg økes sikkerheten, blant annet gjennom å planskille samtlige veikryssinger. Goodtechs oppdrag er en totalentreprise som omfatter blant annet nybygging og ombygging av el-, signal- og teleanlegg.

Kontraktsverdi: 55 MSEK
Ferdigstillelse: 2019
Oppdragsgiver: Skanska

  alt
alt

Strängnäs-Härad
Strängnäs-Härad er en 8,5 km lang strekning på Svealandsbanan. Utbyggingen fra enkeltspor til dobbeltspor innebærer jernbanearbeider ved Strängnäs stasjon og bygging av en 3 km lang tunnel og 9 broer. Goodtech leverer blant annet tunnelinstallasjoner, signalanlegg, kontaktledningssystem, elektroinstallasjoner i veianlegg og generelle jernbaneinstallasjoner for elektro, signal og tele, samt en ny signalfordelingstavle 95.

Kontraktsverdi: 100 MSEK
Ferdigstillelse: 2018
Oppdragsgiver: NCC Construction AB

  alt
alt

Göteborg C
Goodtech installerer det som kanskje er verdens største signalanlegg, og gjennomfører også de nødvendige og omfattende MBEST-arbeidene på og omkring Göteborg C. Leveransene omfatter signal, tele, elektroarbeider, kanalisasjon, kontaktledning, sporarbeider, teknikkhus og tilhørende gravearbeider. I tillegg gjennomføres store endringer i jernbanenettet om et ledd i kapasitetsforhøyelsen i området. Arbeidet startet våren 2012 og skal være ferdig sommeren 2015. Se film fra Göteborg C-prosjektet.

Kontraktsverdi: 146 MSEK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Trafikverket

  alt

alt

Röda linjen, Stockholms tunnelbane
Goodtech har en langsiktig samarbeidsavtale med Ansaldo STS for installasjon av nytt signalsystem til Röda linjen i Stockholms tunnelbane. Kontrakten omfatter også vedlikehold av det eksisterende signalsystemet inntil det erstattes av det nye. I tillegg til installasjon holder Goodtech beredskap for Röda linjen i løpet av hele prosjektet.

Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: Ansaldo STS

 

  alt