Goodtech Årsrapport 2014

Environment

Goodtech leverer produkter og skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og resirkulering av industri- og prosessvann. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.

 

Året 2014

  • Fortsatt sterk vekst i omsetning og resultat for prosjektvirksomheten
  • Sterk inngående ordrebalanse for prosjektgjennomføring i 2015/2016, flere større kontrakter ble signert mot slutten av året
  • Biovac® fikk et betydelig løft i salget av minirenseanlegg, og markedet stabiliserte seg på et forventet nivå
  • Fortsatt sterk vekst for salg av Biovac®-produkter i det svenske markedet, og Goodtech Environment AS har skrevet intensjonsavtale om kjøp av 33,3 % av aksjene i det svenske agenturselskapet
  • Virksomheten på Åland flyttet inn i nye lokaler sommeren 2014.  Forretningsområdet er således i stand til å forvalte en videre organisk vekst

 

Nøkkeltall

alt
 

Beskrivelse av virksomheten
Goodtech leverer skreddersydd miljøteknologi og løsninger for ulike miljøproblemer til både industrielle, kommunale og private kunder. Hovedmarkedet er Norden. Goodtech er markedsleder innenfor utvalgte områder og arbeider tett på både kunder og leverandører. Begge deler er like viktig for å kunne levere produkter og løsninger som holder den kvaliteten som er påkrevet i det miljøet de skal virke i.

Gjennom lang erfaring og kvalitetsbevisst arbeid har selskapet utviklet produkter og prosjekter som holder høy teknologisk kvalitet, og som virker i år etter år.

 
Viktige prosjekter i 2014
alt    

Vannrenseanlegg, Søndre Land kommune
Goodtech har oppgradert et drikkevannsanlegg med brønnvann og UV-bestråling til et drikkevannsanlegg som tilfredsstilte Mattilsynets krav om to hygieniske barrierer. Leveransen omfattet prosjektering og bygging av en ny membranrigg, automasjon m/overvåking samt innløpsarrangement. Eksisterende UV-aggregat ble benyttet for å redusere kostnadene til kommunen.

Kontraktsverdi: ca. 1,6 MNOK
Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: Søndre Land kommune

  alt
alt

Gamleeidet VBA
Goodtech har rehabilitert og utvidet Gamleeidet VBA i Ulstein kommune. Prosjektet omfattet ombygging av rørsystemer, oppdeling av membranrigg for mer fleksibel produksjon, utvidelse med 25 trykkrør inkludert membraner samt endringer i styresystemet.

Kontraktsverdi: ca 3,8 MNOK 
Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: Ulstein Kommune

 
  alt
alt

Greve Biogass, Tønsberg
Goodtech bygger Nordens mest klimasmarte biogassfabrikk i Tønsberg. Anlegget skal omdanne store mengder matavfall og husdyrgjødsel til biogass og biogjødsel, og vil gi store miljø- og klimagevinster. Goodtechs leveranse omfatter alt fra prosjektering og leveranse av prosessutstyr, maskiner og instrumentering til elektroinstallasjon og automatisering.

Kontraktsverdi: ca 40 MNOK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Greve Biogass, Tønsberg

  alt
alt

IVAR IKS, Mekjarvik
IVAR IKS har innstilt Goodtech som entreprenør for Maskininstallasjoner i forbindelse med første etappe i utvidelsen av sentralrenseanlegget for Nord-Jæren. Anlegget skal bygges om fra kjemisk til biologisk rensing, og kapasiteten skal utvides fra ca. 220.000 personekvivalenter (PE) i dag til 500.000 PE i 2050 (1PE tilsvarer avløpsvann fra en person i ett døgn). 

Kontraktsverdica 65 MNOK
Ferdigstillelse2016
OppdragsgiverIVAR IKS

  alt