Goodtech Årsrapport 2014

Dette er Goodtech

Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering, IT, maskin og prosessteknikk bidrar vi til en mer optimalisert energiforsyning, bedre infrastruktur og mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

Historikk

 1. 1913
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1984
 6. 1988
 7. 1992
 8. 1996
 9. 2000
 10. 2004
 11. 2008
 12. 2012

 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for NOK 2,4 milliarder og har ca. 1 500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland.

Virksomheten er organisert i fem foretningsområder. Les mer om våre foretningsområder her.

Vi utgjør en forskjell
Uansett om det handler om el-installasjoner innen industri og offentlig sektor, montering av fordelingstavler, automatiseringsløsninger, vannrenseanlegg eller effektiviseringsløsninger for industrien, er Goodtechs virksomhet nærværende i samfunnet. Vi setter varige spor gjennom de anleggene og systemene som oppføres.

 • Oppgradering av energisystemer og infrastruktur
  Goodtech bidrar til bedre infrastruktur gjennom å delta i prosjekter som for eksempel installasjon av signalanlegg til Röda Linjen i Stockholms tunnelbane og Göteborg sentralstasjon. Gjennom utbygging til dobbeltspor på jernbanestrekningene Stenkumla-Dunsjö og gjennom Strängsnäs-Härad bidrar vi til økt kapasitet og bedre sikkerhet og komfort for de reisende.
  Goodtech bidrar også til bedre utnyttelse av eksisterende kraftsystemer og utbygging av mer grønn energi. For eksempel vil oppgraderingen av Krångede transformatorstasjon i Nord-Sverige gjøre det mulig å ta i mot den økte produksjonen fra planlagte vindkraftparker i området. Goodtech har også utviklet en løsning for styring av el-kjeler i fjernvarmeanlegg som kan bedre utnyttelsen av allerede installerte kjeler med inntil 20%. Dette gir bedre forutsigbarhet og større fleksibilitet i energisystemet slik at leveringssikkerheten økes, og forbruket av fossile brennstoff kan reduseres.
 • Økt effektivitet og konkurransekraft i industrien
  Goodtech medvirker til effektivisering og økt konkurransekraft i industrien gjennom å utvikle og levere løsninger som gir økt automatisering, bedre logistikk, mindre transport og lavere energiforbruk.  For eksempel leverer Goodtech tekniske systemer innen kraftforsyning og automatiseringssystem til LKABs utskipingshavn for jernmalm i Narvik, nytt høglager og logistikksystem til Plastal utenfor Göteborg, ny pakkelinje for fiskefôr i storsekk til Havsbrún på Færøyene og ny styring til samtlige 288 elektrolyseceller ved Hydros aluminiumsfabrikk på Karmøy. 
 • Samfunnets behov for mer miljøvennlige produkter og løsninger
  Goodtechs virksomhet ble i sin tid tuftet på miljøteknologi og har et stort engasjement for utvikling av miljøvennlige løsninger på alle områder. Miljøløsningene spenner fra minirenseanlegg for behandling av avløpsvann fra hytter og hus til store prosjekter for slambehandling, varmegjenvinning fra slam og komplette biogassanlegg. I 2014 vant Goodtech blant annet kontrakt for et komplett biogassanlegg til Greve Biogass i Tønsberg og for maskininstallasjon til IVAR IKS i forbindelse med utvidelsen av sentralrenseanlegget for Nord-Jæren.